Welkom bij RH Consult

Voor Ondernemend Project- & Programmamanagement | Innovatiemanagement | Gaan Doen! mentaliteit |
Gericht op Digitalisering | Duurzaamheid |

Ik help je graag, met…

Inspelen op wat er speelt

Organiseren om te realiseren

Doen!

In de chemie is een katalysator een middel dat een reactie veroorzaakt of versnelt.
Ik herken mezelf in die mensen in de samenleving, die een katalysator zijn voor sociale, economische en innovatieve veranderingen. Ze zijn gevoelig voor nieuwe ontwikkelingen en trends; in staat om hiervan de praktische mogelijkheden te herkennen en hierop in te spelen. Belangrijk is om met de juiste mensen en op de juiste passende wijze met elkaar een positieve verandering te realiseren.
Dat is waar ik energie van krijg.