Project- & Programmamanagement

Met mijn invulling van Project- & Programmamanagement wil ik meer wendbare organisaties en projecten/programma’s creëren, die beter invulling geven aan de ambities en wensen van je als klant of van je doelgroep:

  • Programmeren: Hoe geef je een project/programma inhoudelijk vorm? Hoe grijpen de verschillende activiteiten en initiatieven in elkaar?
  • Organiseren & samenwerken: Welke rollen kom je in een programma tegen? Hoe ziet de rolverdeling eruit, hoe werken die rollen samen en welk leiderschap vraagt dat?
  • Besturen & beslissen: Hoe krijg je inzicht in – en stuur je op de voortgang in een programma? Hoe ga je om met de besluitvorming?

Ik help je graag bij het (bege)leiden van je project of programma, door bijvoorbeeld

  • het verzorgen van Start-up sessies om aan de slag te kunnen
  • het leiden van je traject/project van A tot Z
  • begeleiden bij het organiseren van de juiste (co)financiers en geschikte partners
  • het organiseren en begeleiden van groepen/samenwerkingen
  • het houden van presentaties of van workshops
  • door met je te sparren en je te begeleiden bij het opstarten van je bedrijf cq. realisatie van je innovatie.

Ik heb een grote voorkeur voor het ProjectMatig Creëren (PMC) en het Programmatisch Creëren (PGMC).
Met Projectmatig-/Programmatisch creëren help ik je vanuit een tijdelijke organisatiestructuur. Hierbinnen organiseren we een prettige en stabiele structuur om de ambities te realiseren. Ik kijk naar de gevreesde ‘duivels driehoek’ en ook naar de dynamiek binnen – en buiten het team én ieders motivatie en belangen.
Door ons op een duidelijk doel of resultaat te Richten, kunnen we een goede organisatie Inrichten, waar vanuit we de geplande activiteiten gaan Verrichten.
Dit is geen knippen en plakken, maar je eigen specifieke manier en aanpak samen vinden.

Kernbegrippen van mij hierin zijn: Mens en proces gericht, als een Dirigent het team en het project/programma Orkestreren. Mijn kracht zit in verbindingen tot stand brengen door het trekken of ondersteunen van het project, het programma en het proces, met het doel om samenwerkingen te vormen die samen het gaan waarmaken.

Zoek me gerust op…