Duurzaamheid

Wil je ook aan de slag met (verdere) verduurzaming van je organisatie, zoals energieneutraal werken, gebruik van natuurlijke grondstoffen, verlaging van de CO2 uitstoot, verduurzaming van de keten?
Weet je hoe je in moet spelen op de vele Klimaatvraagstukken, op de nieuwe wet- & regelgevingen?
Weet je hoe je in moet spelen op de veranderende consument, die steeds vaker kijkt naar waar producten vandaan komen en kijkt naar milieu en arbeidsomstandigheden?
Zoek je de toegevoegde waarde van Duurzaamheid en Klimaat voor je organisatie?

Ik geloof er sterk in, dat dit om innovatie vraagt, waarbij samenwerking cruciaal is, in de keten of met een ander netwerk. Juist onverwachte ontmoetingen met gemotiveerde mensen en gedreven organisaties kunnen je verder helpen. Maar hoe ga je dat organiseren?

Duurzaam innoveren staat nog in de kinderschoenen en vraagt om een brede kijk en een pragmatische aanpak. Van natuurlijk innovatieve technieken, maar nog meer van werken met mensen die er echt voor willen gaan, van nieuwe business modellen in nieuwe samenwerkingsvormen.

Digitalisering
Digitalisering is geschikt voor een circulair businessmodel: leaseconstructies en deelconcepten komen op. Van machines tot fietsen. De leverancier blijft eigenaar van het product of je deelt het met en ander en je stimuleert hergebruik of recycling. Maar hoe krijg je materialen terug die voor jouw bedrijf van waarde zijn, maar die een ander net zo makkelijk weggooit?
De juiste en correcte data maken het mogelijk om elk product te identificeren en te volgen in de keten. Steeds meer afwegingen worden data-gestuurd! Maar weet je al hoe je dit wilt gaan oppakken?

Zoek me gerust op…