Mijn Manier

Vanuit mijn eigen onderneming RH Consult wil ik helpen, samen zorgen dat…, samenwerken, leren, blij-maken, de goede dingen goed doen en daarmee de behoeftes van mijn relaties/klanten invullen.

Vanuit ruim 30 jaar werkervaring en nog meer levensjaren als zoon, broer, partner en papa, vul ik dit in vanuit mijn eigen Ondernemend Project- & Programmamanagement en Innovatiemanagement. Hierbij wil ik de wereld met je Duurzamer maken en het beste halen uit wat de Digitalisering (ICT) kan bieden.

De menselijke maat
Veel digitaliseringsactiviteiten hebben last van een te grote focus op de IT-technologie. Het management beseft vaak dat er technische ontwikkelingen gaande zijn die ze niet willen negeren, maar heeft tegelijkertijd een uitdaging om de organisatie hierin mee te nemen én deze door hen te laten gebruiken.
Gevolg: het levert niet op wat ervan verwacht wordt.
Doordat Digitalisering te vaak wordt gedreven door de wil om een bepaalde nieuwe technologie en applicatie te gebruiken, staat het snel te ver af van de business en wordt de nut en noodzaak onvoldoende gevoeld en gedeeld. Projecten missen de aansluiting bij de bestaande organisatie. Belangrijk is te zorgen dat je alle stakeholders op een lijn hebt om van het gebruik van Digitalisering een succes te maken.

RH Consult doe ik dus vanuit mijn eigen IK (Innerlijke Kracht), waarbij over me gezegd wordt, dat ‘met Ruud erbij, er wat gedaan wordt’.

Ik wil de goede dingen goed doen; ik wil het samen doen; ik ben mensgericht; soms verrassend.
Ik doe het net even iets anders.

Voor een CV van mij, zie ook mijn LinkedIn profiel.

Zoek me gerust op…